Overzicht relaties

Directie Tuinbouw en Tuinbouwonderwijs (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Tuinbouw en Tuinbouwonderwijs
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Alle aangelegenheden betreffende het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de voorlichting op tuinbouwgebied met het doel te komen tot een rationele productie van tuinbouwgewassen van een zo hoog mogelijke kwaliteit;

-Voorts de uitvoering van wetten voor zover deze de tuinbouw raakten, alsmede de zaken van de bijenteelt en het kleine-tuinders- vraagstuk.[1]

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Secretariaat [1959];

-Tuinbouw-economische aangelegenheden en tuinbouwvestigingsplan [1959];

-Bijzondere regelingen: borgstellingsfonds voor de landbouw [1959];

-Tuinbouwonderwijs [1959];

-Voorlichting [1959];

-Onderzoek [1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/982cc21a-da6b-425e-b333-9de52f69cf14
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959

[2] Ibidem