Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Tuinbouw
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Voorlichting en onderzoek op het gebied van de tuinbouw, met inbegrip van het bedrijfseconomisch aspect en de produktieomstandigheden en met inachtneming van het bedrijf als geheel;

-Behandeling van aangelegenheden betreffende de bijenteelt, het volkstuinwezen, de teelt van geneeskrachtige en aromatische kruiden, het kleine-tuindersbedrijf, het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, voor zover het aanvragen om borgstellingen van tuinbouwbedrijven betreft, en de Provinciale Waarborginstituten;

-Bemoeiingen met keurings- en kwekersaangelegenheden;

-Bevordering van onderzoek op het gebied van de tuinbouw en bemoeiingen met instellingen van onderzoek en proefstations, die op dat gebied werkzaam zijn.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8438ed26-f04a-44fc-be43-7dbefe0ba814
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966, 1971