Overzicht relaties

Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Behandeling van de aangelegenheden betreffende de afzet, de prijsvorming en de in verband daarmede te treffen teeltregelingen, en de verwerking van produkten van land- en tuinbouw en visserij, alsmede van die betreffende de voedselvoorziening;

-Behandeling van de aangelegenheden verband houdende met het toezicht van de Minister op het marktordenend beleid der produktschappen.[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/24204508-a9d1-4572-b0cf-129b142cb6ad
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966