Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1930
Einddatum
1970
Geschiedenis

Er kwam steeds meer kritiek op de onlogische bureaucratische structuur van het Ministerie van Waterstaat. Daarom werd in 1930 de dienst Rijkswaterstaat geïntegreerd met het Ministerie van Waterstaat. De Directie van de Waterstaat werd opgericht en nam de taken van de afdeling Waterstaat T over. Daarnaast ontstond de afdeling Waterstaatsrecht die de taken van de afdeling Waterstaat A overnam.

De Directie hield zich bezig met alle technische waterstaatszaken. De Directie der Zuiderzeewerken viel echter pas in 1935 formeel onder de verantwoordelijkheid van de directeur-generaal. Toen het in 1919 werd opgericht stond de toenmalige ‘Dienst’ der Zuiderzeewerken direct onder de minister en los van de Rijkswaterstaatorganisatie. In de praktijk viel de uitvoering van de Zuiderzeewerken echter al onder de afdeling Waterstaat T. Naast de Zuiderzeewerken had de Directie ook de verantwoordelijkheid over de geologische dienst vanaf 1922.

Verder ontstond in de jaren ’30 meer behoefte aan wettelijke regelingen voor toezicht op het verkeer (te weg en water). Zo werd in 1936 de Rijtijdenwet ingevoerd en de Rijksverkeersinspectie opgericht (zie verder onder structuur). In 1938 werden landelijke Rijkswegen plannen ontworpen.[1]

 

Functies en activiteiten

De Directie van de Waterstaat hield zich bezig met alles wat met de infrastructuur te maken had, met uitzondering van spoor- en tramwegen:

- Voorbereiding en toepassing van wetten betreffende de Waterstaat;

– Onteigeningswetten voor Rijkswaterstaatswerken;

– Aanleg, verbetering en onderhoud van Waterstaatswerken;

– Riviercorrespondentie;

– Subsidies;

– Opruimen van wrakken;

– Kaarten;

– Statistieken van binnenlandse scheepvaart;

– Personeel van de Rijkswaterstaat;

– Geologische dienst;

– Publiceren van wetten, besluiten, aanschrijvingen, enz.;

– Aangelegenheden betreffende de Zuiderzeewerken;

– Zuiderzeesteunwet;

– Personeel van de dienst.[2]

Structuur

- De departementale afdeling Waterstaat T werd hierin overgenomen.

- De meetkundige dienst vanaf 1931.

- In 1933 werd Rivierbeheer (opgericht in 1875) gesplitst in twee aparte directies: De Bovenrivieren en de Benedenrivieren.

- District Wegentechniek (opgericht in 1923) werd in 1936 opgevolgd door een Centrale Dienst voor Wegen en Bruggen. [3]

 

In de periode 1951-1970 ressorteerden onder de Directie de volgende afdelingen:

-Afdeling A Waterhuishouding [1951 - 1970];

-Afdeling N Rivieren, Kanalen en Havens [1951 - 1970];

-Afdeling W Landwegen en Wegverkeer [1951 - 1970];

-Afdeling U Uitvoering van werken [1951 - 1970];

-Afdeling H Begrotingszaken, [1951 - 1970];

-Afdeling P Personeel en Algemene Zaken, Afdeling Algemene zaken en Personeel, Afdeling AZ en P [1951 - 1970];

-Afdeling Waterstaatsrecht, Afdeling WR [1951 - 1970];

-Centrale Studiedienst [1956-1960].[4]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Waterstaat T (Waterstaat) 1930
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Waterstaat 1930 tot 1970
Directeur-Generaal (Waterstaat) 1930 tot 1940
Hoofddirectie van de Waterstaat (VenW) 1951 tot 1970
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Zuiderzeewerken 1930 tot 1940
Geologische Dienst 1930 tot 1936
Geologische stichting 1936 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/82930a7a-c0af-49a9-990c-693392084eaf
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004), 449, 452 en 456 en SSA-V&W, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Inhoud en structuur van het Archief. Ordening van het Archief, Ministerie van Waterstaat: Directie van de Waterstaat, 1930-1949 2.16.22.01 (Nationaal Archief 1980).

[2] SSA-V&W, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Taken van de Directie Waterstaat’, Ministerie van Waterstaat: Directie van de Waterstaat, 1930-1949 2.16.22.01 (Nationaal Archief 1980).

[3] Otten, Gids voor de archieven, 449.

[4] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976