Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Veeteelt en Zuivel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1959
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Voorlichting en onderzoek op het gebied van de veeteelt, de zuivelbereiding en de pluimveeteelt, met inbegrip van het bedrijfseconomisch aspect en de produktie-omstandigheden en met inachtneming van het bedrijf als geheel;

-Behandeling van aangelegenheden op het gebied van de echtheidscontrole van zuivel- en melkprodukten, van zaken betreffende de onder rijkstoezicht staande boter-, kaas- en melkprodukten, de Centrale Commissie voor de Botercon trolestations, de Rijksbotermerkencommissie en de uitvoering van de Internationale Kaasconventie;

-Bevordering van onderzoek op het gebied van de veeteelt en de zuivelbereiding, zomede van de uitvoer van vee- en veeteeltprodukten door kwaliteitseisen en door het onderhouden van internationale betrekkingen;

-Bemoeiingen met keurings- en fokkerij-aangelegenheden en met instellingen van onderzoek en proefstations, welke op het gebied van de veeteelt en de zuivel werkzaam waren.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Veeteeltwezen (LVV) 1959
Afdeling Zuivelaangelegenheden (LVV) 1959
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1965
Directie van de Landbouw (LVV) 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9ff3cec4-55f5-43f8-867c-9abd2eeb8d7e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1959, 1961, 1966, 1971