Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voeren van het beleid inzake de uitvoering van de wetgeving en internationale regelingen betreffende de omzetbelasting, belasting van motorrijtuigen, accijnzen, verbruiksbelasting alcoholische dranken, verbruiksbelastingen op milieugrondslag.</p><p>Uitvoering van de wetgeving op het notarisambt en de Natuurschoonwet 1928</p><p>Coördineren eindverantwoordelijkheid /controle eigen Middelen/BTW</p>

Structuur

in 2000 opgegaan in BBKB en RTB

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Indirecte Belastingen (Financiën) 1990
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling (Financiën) 2000
Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst (Financiën) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1975 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4dd16587-7f82-4d6b-a101-c0eab667021e