Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Primair verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de verkeersveiligheid.

belast met het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen en coördineren van het interdepartementale verkeersveiligheidsbeleid. Deze Coördinatie vindt plaats met VW, BIZ, Ju, VROM, WVC, Def, OW en verticaal tussen VW, provincies, gemeenten en waterschappen.

overleg plegen met particuliere en niet-particuliere organisaties, werkzaam op dit terrein.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Regie Verkeer en Vervoer (VenW) 1988
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 1988
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b5f114ff-81ba-49cd-ae80-91c82fd87213
Bronnen

Staatsalmanak 1976