Overzicht relaties

Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Voorlichting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Behandeling van aangelegenheden van voorlichting en externe betrekkingen, welke de verhouding raken tussen het ministeriële beleid en de publieke opinie, in het bijzonder wat betreft pers, radio, televisie, film en elk ander medium van voorlichting;

-Documentatie voortvloeiend uit pers-, radio-, en televisieaangelegenheden;

-Technische behandeling van publikaties, jaarbeurs-, tentoonstellings-, foto- en filmaangelegenheden van het ministerie en de hieronder ressorterende diensten, instellingen en organen;

-Coördinatie van het gebruik van voorlichtingsmiddelen en -materiaal.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f0841cb6-6f96-4caf-aa6a-331b0b251d60
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976