Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal van de Landbouw en Voedselvoorziening
Directoraat-Generaal voor de Landbouw en de Voedselvoorziening
Andere namen
DG-LAVO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1993
Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden met betrekking tot;

Voortbrenging, verwerking en afzet in de agrarische bedrijfskolom;

Landbouwvoorlichting, landbouwonderwijs en landbouwkundig onderzoek;

De visserijen.

Behandelen van vraagstukken met betrekking tot;

Landbouwstructuurbeleid en uitvoering van regelingen;

Marktordening;

Internationale samenwerking op algemeen economisch en handelspolitiek terrein;

Ontwikkelingssamenwerking.

Structuur

In 1993 werd binnen LNV een bestuursraadmodel ingevoerd waarbij de Directoraten-Generaal kwamen te vervallen. Alle beleidsonderdelen vielen vanaf dat moment rechtstreeks onder de Bestuursraad (de Algemene Leiding van het departement bestaande uit de SG, pSG en DG's).

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1971
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening en de Visserijen (LV) 1971
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1993
Ministerie van Landbouw en Visserij 1971 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Uitvoering Regelingen (LNV) 1988 tot 1993
Directie Visserij (LV, LNV) 1983 tot 1993
Directie Industrie en Handel (LNV) 1976 tot 1993
Directie Wetenschap en Technologie (LNV) 1989 tot 1993
Directie Landbouwkundig Onderzoek (LNV) 1975 tot 1989
Veterinaire Dienst (LNV) 1975 tot 1993
Directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet (LV, LNV) 1971 tot 1976
Directie Marktordeningsvraagstukken (LNV) 1971 tot 1989
Directie Internationale Agrarische Aangelegenheden en Marktordeningsvraagstukken (LNV) 1989 tot 1995
Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden (LNV) 1976 tot 1984
Directie Internationale Economische Aangelegenheden (LV, LNV) 1971 tot 1989
Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw (LNV) 1975 tot 1983
Directie Akker- en Tuinbouw (LNV) 1976 tot 1993
Directie Veehouderij en Zuivel (LNV) 1976 tot 1993
Directie Landbouwonderwijs (LVV, LV, LNV) 1971 tot 1993
Plantenziektenkundige Dienst (LVV, LV, LNV, EZ) 1971 tot 1993
Stafbureau Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1993
Proefstations (LNV) 1975 tot 1993
Praktijkonderzoekscentra Veehouderij (LNV) 1975 tot 1993
Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau (LV, LNV) 1975 tot 1993
Directie Algemene Zaken (LVV, LV) 1971 tot 1976
Veeartsenijkundige Dienst (LVV, LV) 1971 tot 1976
Directie Agrarische vertegenwoordiging in het buitenland (LVV, LV) 1966 tot 1970
Directie Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden (LV) 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/995912cf-93fd-4327-b05c-9554cfee2a9d
Bronnen

Staatsalmanak 1961, 1966, 1971, 1976