Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal van de Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg
Andere namen
DG-LK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1983
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Landinrichting, cultuurtechnische verbeteringen van het platteland;</p><p>Ruimtelijke ordening en milieubeheer op het terrein landbouw;</p><p>aankopen en tijdelijk beheren van gronden ten behoeve van de landbouw en andere doeleinden van algemeen belang;</p><p>Beheren van bossen en natuurterreinen;</p><p>Beheren van jacht en faunabeheer;</p><p>Landbouw-ontwikkelingssamenwerking;</p><p>Verrichten van landbouwkundig onderzoek;</p><p>Natuur- en landschapsbehoud;</p><p>Behandelen van voedings-, kwaliteits-, fytosanitaire en veterinaire aangelegenheden;</p><p>Openluchtrecreatie;</p><p>Keuren van vee en Vlees;</p><p>Werkgelegenheid;</p>

Structuur

<p>Voorganger tot 1983 was het DG voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer. De naamsverandering ging samen met enkele verschuivingen van beleidsonderdelen tussen dit DG en het DG Landbouw en Voedselvoorziening.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/68ba59a4-9c2b-4523-b97b-67124c1eb7e2