Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1965
Structuur

Onder de directoraat-generaal ressorteerden:

-Hoofdafdeling Industriële Investeringen [1956 - 1960];

-Hoofdafdeling Technische Ontwikkeling en Productiviteit [1956 - 1960];

-Hoofdafdeling Industrialisatiepolitiek [1956 - 1960];

-Hoofdafdeling Algemene Zaken [1956 - 1960];

-Afdeling Gasvoorziening [1956 - 1961];

-Adviseur voor de Regionale Industriële Zaken/Hoofdafdeling voor Regionale Industriële Zaken [1956 - 1961];

-Afdeling Electriciteitsvoorziening [1956 - 1961];

-Directie Internationale Industriële Zaken en Bedrijfspolitiek [1956 - 1961];

-Directie Financiering en Deelnemingen [1956 - 1965];

-Directie Algemene Industriële Aangelegenheden [1961 - 1965];

-Directie Kernenergie [1961 - 1965].[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie(EZ) 1955
Directoraat-Generaal van de Energievoorziening (EZ) 1955
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening (EZ) 1966
Directoraat-Generaal voor Industrie (EZ) 1965
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken (I) 1956 tot 1965
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Financiering en Deelnemingen (EZ) 1956 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a9ea393d-9b96-41e4-b2ef-8c4ba2eab749
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1961