Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal van het Verkeer
Verkeersinspectie
Andere namen
DGV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1996
Geschiedenis

Commissies en diensten die [zijdelings] onder DH van het Verkeer vielen. In latere SA niet meer zo opgenomen.

Functies en activiteiten

Het directoraat-generaal had de volgende taken:

-Behandeling van nationale en internationale aangelegenheden met betrekking tot het personen- en het goederenvervoer per spoor, over de weg en per binnenschip;

-Mede voorbereiden van een integrale behandeling van het verkeersvervoersbeleid;

-Economische vraagstukken van de zeehavens voor zover deze verband houden met het vervoer.

Structuur

Hieronder viel vanaf 1985 'Verkeer voor Overheidsdiensten' onder, dat is een rijkshoofdinspecteur geweest.

Onder het directoraat-generaal ressorteerden:

-Algemene Leiding [1951-1955];

-Algemene Dienst: Personeel- en begrotingszaken [1951-1955];

-Juridische Zaken [1951-1955];

-Sociale Zaken [1951-1955];

-Planning [1951- 1955];

-Afdeling Financieel en Economische Onderzoek [1951-1955];

-Vervoersdiensten: Afdeling Spoor- en tramwegen, Afdeling Wegvervoer, Afdeling Vervoer te water [ 1951 - 1960];

-Afdeling Financiële en Economische Zaken [1956- 1960];

-Directie van het verkeer [1956 - 1975[CL1] ];

-Directie Algemene Dienst [1961 - 1970];

-Directie Internationaal Vervoerbeleid [1961 - 1976];

-Bureau Gevaarlijke Stoffen [1961-1965];

-Rijkshoofdinspecteur van het verkeer voor overheidsdiensten [1966-1970];

-Rijksverkeersinspecties in de provincies [1966 – 1976];

-Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen [1966 -1975];

-Stafbureau Planning [1976-];

-Stafbureau Coördinatie NS-zaken [1976 -];

-Directie Algemene Zaken [1976-];

-Directie Personenvervoer [1976-];

-Directie Goederenvervoer [1976-].[1]

 

Onder het directoraat-generaal ressorteerden ook:

-Raad van beroep voor bevrachtingszaken [1951-1955];

-Commissie scheepvaartrechten [1951-1955];

-Adviescommissie voor tariefvraagstukken betreffende het goederenvervoer [1951-1955];

-Adviescommissie examens vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer [1951-1955];

-Bevrachtingscommissarissen [1951-1955];

-Commissie van advies bedoeld in art 71, lid 4 van de wet op de demateriële oorlogsschaden werkcommissie scheepvaart [1951-1955];

-Commissie bedoeld in art. 30 lid 1 van de wet op de materiële oorlogsschaden [1951-1955];

-Commissie bedoeld in art. 2 van de binnenvaartrampenwet [1951-1955];

-Commissie van advies inzake uitvoering art. 4 lid 4 der wet behoud scheepsruimte 1939 [1951-1960];

-Rijkshoofdinspectie van het Verkeer: districten [1951-1960];

-Rijksverkeersinspecties: districten [1951-1960];

-Commissie vergunningen personenvervoer [1951-1960];

-Adviescommissie voor vervoer van personen met motorrijtuigen [1951-1960];

-Spoorwegraad [1951-1955];

-Adviescommissie geregeld vervoer van goederen [1951 – 1960];

-Commissie belast met het uitbrengen van advies omtrent de geschiktheid voor scheepsbevrachter en /of makelaar in scheepsvrachten [1951-1960];

-Financieringscommissie binnenscheepvaart [1951-1960];

-Commissie van onderzoek naar de arbeidstoestanden in het  binnenscheepvaartbedrijf [1951-1960];

-Spoorwegen: NS [1951-1960];

-Stichting Nederlandse Internationale Wegvervoer Organisatie [1956-1960];

-Stichting Inschrijving eigen vervoer [1956-1960];

-Commissie Grensoverschrijdend eigen vervoer [1956-1960];

-Beroepscommissie bedoeld in artikel 141 en 142 van het uitvoeringsbesluit autovervoer goederen [1956-1960];

-Tuchtcollege bedoeld in artikel 48 en 49 van het uitvoeringsbesluit autovervoer goederen [1956-1960].[2]

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Goederenvervoer (VenW) 1997
Directoraat-Generaal Personenvervoer (VenW) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 1996
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1985
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Strategie en Programmering Integraal Verkeer en Vervoer (VenW) 1994 tot 1996
Directie Goederenvervoer 1993 -1996 (VenW) 1993 tot 1996
Directie Goederenvervoer 1975 -1980 (VenW) 1975 tot 1980
Directie Goederenvervoerbeleid (VenW) 1988 tot 1992
Directie Nationaal en Internationaal Goederenvervoer (VenW) 1981 tot 1987
Directie Internationaal Vervoersbeleid (VenW) 1961 tot 1980
Regie Verkeer en Vervoer (VenW) 1989 tot 1994
Individueel Personenverkeer (VenW) 1992 tot 1996
Directie Collectief Personenvervoer (VenW) 1992 tot 1996
Directie Personenvervoerbeleid (VenW) 1975 tot 1991
Stafbureau Planning (VenW) 1951 tot 1988
Stafbureau Coördinatie N.S.-Zaken (VenW) 1975 tot 1981
Directie Algemene Zaken DGV (VenW) 1975 tot 1988
Personeel en Organisatie DGV (VenW) 1983 tot 1992
Wetgeving en Juridische Zaken DGV (VenW) 1983 tot 1992
Beleidsonderzoek (VenW) 1988 tot 1992
Financiën, Planning en Informatiemanagement (VenW) 1988 tot 1992
Rijksverkeersinspectie (VenW) 1951 tot 1996
Bureau Directeur-Generaal voor het Vervoer (VenW) 1990 tot 1996
Directie van het Verkeer (VenW) 1956 tot 1975
Rijkshoofdinspecteur van het verkeer voor Overheidsdiensten (VenW) 1966 tot 1975
Rijksverkeersinspecties in de Provincies (VenW) 1966 tot 1976
Directie Algemene Dienst (VenW) 1956 tot 1975
Commissie Binnenvaartrampenwet (VenW) 1951 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4aea26f5-90c5-4f8c-89f1-475335dec5a3
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Ibidem