Overzicht relaties

Directoraat-Generaal voor Landinrichting, Grond- en Bosbehee...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal voor de Landinrichting en de Visserijen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1983
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Landinrichting, cultuurtechnische verbeteringen van het platteland.</p><p>Ruimtelijke ordening en milieubeheer op het terrein landbouw.</p><p>Aankoop en tijdelijk beheer van gronden t.b.v. de landbouw en andere doeleinden van algemeen belang.</p><p>Beheer van bossen en natuurterreinen.</p><p>Jacht -en Faunabeheer.</p><p>Beroeps- en sportvisserij.</p>

Structuur

<p>Naamswijziging omstreeks 1977 van DG v.d. Landinrichting en de Visserijen naar DG v. Landinrichting, Grond- en Bosbeheer.</p><p>Het DG werd in 1983 omgevormd tot het DG Landinrichting en Kwaliteitszorg.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg (LNV) 1983
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1975 tot 1983
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Visserij (LV, LNV) 1976 tot 1983
Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden (LNV) 1978 tot 1983
Directie Faunabeheer (LV, LNV) 1975 tot 1983
Provinciaal Apparaat (LNV) 1975 tot 1983
Directie Beheer Landbouwgronden (LV, LNV) 1976 tot 1983
Directie Algemene Zaken, Milieu en Planologie (LV, LNV) 1976 tot 1983
Staatsbosbeheer (LVV, LV, LNV) 1976 tot 1983
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8899e604-a178-45b2-bce1-ce0b2e3838c7