Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal voor de Volksontwikkeling en Openluchtrecreatie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van organisatieonderdelen welke betrokken zijn bij de beleidsterreinen natuurbehoud, recreatie, sport en volksontwikkeling (o.a. volwasseneducatie).

Structuur

Opvolger in 1976 is de nieuwe DG Natuurbehoud, Recreatie en Media. De taken m.b.t. volksontwikkeling zijn ondergebracht bij de reeds bestaande DG Maatschappelijke Ontwikkeling (het huidige DG Welzijn).

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/80f882ad-2bea-43de-a1f4-18c08fbcc34f
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976