Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Economische Akkerbouw-, veehandel- en zuivelaangelegenheden
Directie Economische Akkerbouw, veehouderij- en zuivelaangelegenheden
Afdeling Akkerbouw, Veehouderij en Zuivel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Taken omtrent:

Behandeling van aangelegenheden betreffende de afzet, de prijsvorming en de verwerking van produkten van de akkerbouw, de veehouderij en de zuivel, mede in internationaal verband;

-De behandeling van vraagstukken, het voeren respectievelijk medevoeren van onderhandelingen in het kader van, de totstandkoming en de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de E.E.G. en in het kader van andere internationale overeenkomsten voor produkten van de akkerbouw, de veehouderij en de zuivel;

-De behandeling van aangelegenheden betreffende het preventieve en repressieve toezicht op de bedrijfschappen en (hoofd) produktschappen binnen het ressort van deze directie.[1]

Structuur

Onder de afdeling ressorteerden:

-Afdeling Akkerbouw [1959];

-Afdeling Veehouderij [1959];

-Afdeling Zuivel [1959];

-Afdeling Economische Aangelegenheden [1959].[2]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5aece27f-046d-42f7-8be2-9c9fcab470b0
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959

[2] Ibidem