Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Economische Tuinbouwaangelegenheden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1959
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Taken waren omtrent:

-De behandeling van aangelegenheden betreffende de afzet, de prijsvorming, en in verband daarmede te treffen teeltregelingen, en van de verwerking van produkten van de tuinbouw, mede in internationaal verband;

-Het voeren of medevoeren van de desbetreffende onderhandelingen;

-De behandeling van vraagstukken, c.q. het voeren resp. medevoeren van onderhandelingen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de E.E.G. en in het kader van andere internationale overeenkomsten voor produkten van de tuinbouw;

-De behandeling van aangelegenheden betreffende het preventieve en repressieve toezicht op de bedrijfschappen en produktschappen binnen het ressort van deze directie.[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ff13c068-7c98-4d08-ab78-7dfd0d6ccd11
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1959, 1961, 1966, 1971