Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Economische Visserijaangelegenheden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1959
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

Taken waren omtrent:

-Behandeling van de economische aangelegenheden betreffende de afzet, de prijsvorming en de in verband daarmede te treffen vangstregelingen van produkten van de visserij;

-Behandeling van aangelegenheden, voortvloeiende uit het preventieve en repressieve toezicht op de (hoofd)produktschappen en (hoofd)bedrijfschappen en de medewerking van deze bedrijfslichamen aan overheidsmaatregelen;

-Medewerken aan, c.q. behandelen van onderwerpen, die samenhangen met de marktordening en prijsvorming van visserijprodukten in internationaal verband.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV) 1959 tot 1965
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening (LV) 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1dda65c0-1238-4620-9801-5fc03f45ee25
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1959, 1961, 1966