Overzicht relaties

Evaluatiecommissie Q-koorts (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Evaluatiecommissie van Dijk
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De evaluatiecommissie is door de Ministers van LNV en VWS ingesteld en had als taak onderzoek te doen naar de vraag op welke wijze de Ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand hebben genomen en welke lessen daaruit konden worden getrokken voor de toekomst.</p><p>De evaluatiecommissie heeft, op aanbeveling van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, ook in haar onderzoek de balans tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid en die van de ondernemer of andere betrokken organisaties betrokken.</p>

Structuur

<p>Ingesteld in januari 2010.</p><p>De evaluatiecommissie rapporteerde op 22 november 2010 over haar bevindingen.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 2010 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c46a451e-2253-4864-a406-f972421165b1