Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Exportbevordering
Bureau Exportbevordering
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

Taken waren omtrent:

-Behandeling van vraagstukken samenhangende met de bevordering van de afzet naar het buitenland van landbouw-, visserij- en voedselvoorzieningsprodukten;

-Verzorgen het secretariaat van de Commissie Exportbevordering.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Voedselvoorziening (LVV, LV) 1959 tot 1965
Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening (LV) 1961 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/24c26777-5e72-4a77-b813-675ddd50fbce
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1959, 1961, 1966