Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het Faunafonds is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade, het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van dergelijke schade en advisering aan gedeputeerde staten van provincies en de Minister van Economische Zaken.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij Flora- en Faunawet 1998.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Jachtfonds (LNV) 2010
Wildschadecommissies (LNV) 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6fe6520f-dcd7-4777-b32c-c5b956f9eb6a