Overzicht relaties

Generale Thesaurie (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
GT
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Algemeen financieel economisch beleid op nationaal en internationaal niveau</p><p>Zaken m.b.t. EMU</p><p>Goede werking financiële markten</p><p>Beheer van staatsleningen</p><p>Beheer van deelnemingen</p><p>Uitvoering speciale verzekeringen voor het bedrijfsleven</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8a5d7230-249d-49d1-a04c-3b9fa7fd2c1e
Bronnen

Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2015, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015 (Stcrt. 2015-38060)