Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Algemeen Beheer der Generale Thesaurie
Thesauriër-Generaal
Andere namen
GT
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Algemeen financieel economisch beleid op nationaal en internationaal niveau

Zaken m.b.t. EMU

Goede werking financiële markten

Beheer van staatsleningen

Beheer van deelnemingen

Uitvoering speciale verzekeringen voor het bedrijfsleven

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Financiën) 1994
Ministerie van Financiën 1951 tot 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Domeinen (Financiën) 1961 tot 1971
Directie Financiële Markten (Financiën) 1975
Agentschap van de Generale Thesaurie (Financiën) 1975
Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (Financiën) 1951
Directie Financieringen (Financiën) 1971
Afdeling Rijksbetalingsdienst (Financiën) 1951 tot 1980
Rijksinkoopbureau (Financiën) 1961 tot 1970
Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties (Financiën) 1981 tot 2004
Directie Algemene Financiële en Economische Politiek (Financiën) 1971 tot 2011
Directie Binnenlands Geldwezen (Financiën) 1951
Directie Juridische Zaken (Financiën) 1971
Muntwezen (Financiën) 1961 tot 1975
Agentschap van het ministerie van Financiën en Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld (Financiën) 1961 tot 1975
Economisch Adviseur (Financiën) 1961 tot 1970
Directie Bewindvoering (Financiën) 1956 tot 1970
Directie Financiering en Coördinatie Oorlogsschade (Financiën) 1956 tot 1970
Afwikkelingsbureau voor Oorlogs- en Watersnoodschade (Financiën) 1961 tot 1965
Commissie voor het schadeverzekeringsbedrijf (Financiën) 1956 tot 1974
Commissie van Advies in Beurszaken (Financiën) 1956 tot 1976
Effecten Vernieuwingsbureau (Financiën) 1956 tot 1976
Commissie Rechtsherstel Buitenlandse Effecten (Financiën) 1956 tot 1976
Afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering (Financiën) 1951 tot 1955
Afdeling economische en Sociale Zaken (Financiën) 1951 tot 1955
Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (Financiën) 1951 tot 1955
Secretariaat van de Directie (Financiën) 1951 tot 1955
Directie Defensie-aangelegenheden (Financiën) 1951 tot 1970
Afdeling Algemene Zaken (Financiën) 1956 tot 1960
Afdeling Algemene Zaken (Financiën) 1951
Directoraat-Generaal Rijksbegroting (Financiën) 1961 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8a5d7230-249d-49d1-a04c-3b9fa7fd2c1e
Bronnen

Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2015, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015 (Stcrt. 2015-38060)

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966