Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Algemeen Bijstandsbeleid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1975
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:

-Het (doen) verrichten van onderzoek naar de praktijk van de bijstandsverlening;

-Het verzamelen en analyseren van gegevens over het verloop van de bijstandsuitgaven;

-Het onderzoeken van ontwikkelingen in het algemeen sociale- en het welzijnsbeleid in hun betekenis voor de bijstand als laatste materiële voorziening;

-Het adviseren omtrent de sociaal-politieke en financieel- economische aspecten van het bijstandsbeleid;

-Het voorbereiden van wettelijke regelingen alsmede het bevorderen van een gecoördineerd beleid terzake van de verlening van bijstand rechtstreeks op grond van de Algemene Bijstandswet.[1]

Structuur

Onder de hoofdafdeling ressorteerden:

-Afdeling Beleidsvoorbereiding [1971-1975];

-Afdeling Coördinatie en Ontwikkeling Bijstandsbeleid [1971-1975].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Hoofdafdeling Bijzondere Voorzieningen (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1971 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/006e2af2-07a0-4235-8634-7379d7796150
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976