Overzicht relaties

Hoofdafdeling Bijstandsbeleid Welzijnsvoorzieningen (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Functies en activiteiten

de hoofdafdeling had taken omtrent:

-Het ontwikkelen van en het vorm geven aan het bijstandsbeleid in zijn relaties tot het welzijnsbeleid in de ruimste zin.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/500f35b6-1e71-4ea2-b513-07a7da4ae945
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1976