Identiteit
Andere namen
IVOP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Zorg dragen voor:<p>Gecoördineerde en geïntegreerde beleidsontwikkeling en dienstverlening op het terrein van de personeelsinformatievoorziening aan centrale beleidsvormende overheidsorganisaties, plandiensten en aan ministeries.</p><p>Verdere ontwikkeling en instandhouding van het Interdepartementaal Personeelsinformatie Automatiseringssysteem, waaraan de ministeries en enkele andere overheidsorganisaties deelnemen.</p>

Structuur

<p>Na 1986 verdergegaan als afdeling onder diverse opeenvolgende BZK-directies, in eerste instantie de Directie Managementdiensten in 1987.</p><p>Per 26 oktober 1990 omvorming van Hoofdafdeling naar uitvoerende dienst namens BZK. </p><p>In 1995 werd het agentschap IVOP opgericht waarbij de beheersmatige verantwoordelijk verschoof van BZK naar een departementaal samenwerkingsverband. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Integratie Personeelsadministratie (BZK) 1981
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (BZK) 1990
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1981 tot 1986
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1990 tot 1990
Directie Personeelsmanagement Rijksdienst (BZK) 1988 tot 1989
Directie Managementdiensten (BZK) 1987 tot 1987
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/19e2313d-6bd8-4164-a2a3-53fb1a2728ca