Overzicht relaties

Hoofdafdeling Voorlichting (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Voorlichting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:

-Behandeling van alle aangelegenheden, welke de verhouding raakten tussen het ministeriële beleid en de publieke opinie, zowel wat betreft de pers, radio en film als elke andere vorm van voorlichting, alsmede de hiermede verband houdende documentatie.[1]

Structuur

Onder de hoofdafdeling ressorteerden:

-Onderafdeling Pers en Radio [1951 - 1955];

-Onderafdeling Publiciteit [1951 - 1955];

-Onderafdeling Pers en Radio/Afdeling Pers en Radio [1956 - 1959];

-Onderafdeling Visuele Voorlichting [1956 - 1959].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2acdfd59-6142-446c-bd06-070116d7c089
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959