Overzicht relaties

Hoofdafdeling Wild- en Vogelschade en Jacht (LVV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Wild- en Vogelschade en Jacht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:

-Behandeling van aangelegenheden, verband houdende met de uitvoering van de Jachtwet 1923, van de Mollen, egels- en kikvorsenwet 1917 en van de Nuttige dierenwet 1914;

-Het geven van voorlichting over de voor de land-, tuin- en bosbouw en de voor de jacht schadelijke en nuttige in het wild levende gewervelde dieren, met uitzondering van de muizen, ratten, muskusratten en de vissen;

-Het treffen en door derden doen treffen van maatregelen, welke nodig werden geacht ter bestrijding en voorkoming van schade aan de land-, tuin- en bosbouw en de jacht door de in het wild levende gewervelde dieren, met uitzondering van de muizen, ratten, muskusratten en de vissen;

-Het treffen en doen treffen van maatregelen ter bevordering van het behoud van niet schadelijk wild; het plegen van overleg en het onderhouden van contact met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in zaken, betrekking hebbende op de door genoemd Ministerie uit te voeren Vogelwet;

-Het door andere instellingen doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek, betrekking hebbende op de in het wild levende gewervelde dieren, met uitzondering van de muizen, ratten, muskusratten en de vissen; de verhuring van het genot van de jacht op de terreinen, in beheer bij het Staatsbosbeheer en bij andere onder het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ressorterende diensten en instellingen.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Boswezen en Jacht (LVV) 1956
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie van de Landbouw (LVV) 1956 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d47fe38d-730a-401f-a246-298b91779605
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1959