Overzicht relaties

Hoofddirectie Landbouwvoorlichting en Onderzoek (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Landbouwvoorlichting en Onderzoek
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De hoofddirectie had taken omtrent:

-In overleg en waar mogelijk in samenwerking met het belanghebbende bedrijfsleven, uitvoerend, stimulerend en adviserend werkzaam te zijn ter verbetering van de interne structuur van de land- en tuinbouwbedrijven, ten einde een optimale bijdrage van de agrarische bedrijfstak aan de nationale economie te bereiken;

-De zorg voor de voorlichting ten behoeve van de landbouw, uitgevoerd door de rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, en voor het landbouwkundig onderzoek, dat gedeeltelijk door ambtelijke, gedeeltelijk door gesubsidieerde rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen werd uitgevoerd.[1]

Structuur

Onder de hoofddirectie ressorteerden:

-Akker- en weidebouw [1966 - 1970];

-Tuinbouw [1966 - 1970];

-Veeteelt en Zuivel [1966 - 1970];

-Beheerszaken [1966 - 1970];

-Algemene Voorlichtingszaken [1966 - 1970];

-Coördinatie Onderzoek [1966 - 1970].[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/247ea6db-7323-49ad-a1a8-92ab30892f31
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971

[2] Ibidem