Identiteit
Parallelle namen
Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie
Afdeling Openluchtrecreatie
Hoofdafdeling Openluchtrecreatie
Andere namen
NBOR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1984
Functies en activiteiten

Ontwikkelen van het financiële en economische beleid inzake natuurbehoud en openluchtrecreatie;

Ontwikkelen van een integrale visie op het beleid inzake natuurbehoud en openluchtrecreatie op langere termijn;

Ontwikkelen van het geïntegreerde beleid op het terrein van natuurbehoud en openluchtrecreatie en uitvoeren daarvan.

Deze hoofddirectie bestond naast diverse stafeenheden uit de Directie Algemene Beleidsaangelegenheden, de Directie Natuur- en Landschapsbescherming en de Directie Openluchtrecreatie.

Structuur

In 1972 worden op het ministerie van CRM de afdelingen Openluchtrecreatie en Natuur- en Landschapsbescherming samengevoegd binnen de nieuwe directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (NBOR).

Bij de departementale herindeling van 1982 verhuist de gehele hoofddirectie NBOR naar het departement van Landbouw en Visserij, eerst onder de algemene leiding van LNV en per 1 juni 1983 onder het DG Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg.

Reeds in 1984 werd deze hoofddirectie opgesplitst in een Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer en een Directie Openluchtrecreatie.

 

Onder de directie ressorteerden:

-Afdeling Beleidsvorming Openlucht recreatie [1971-1976];

-Afdeling Consulenten [1971-1976].[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7519167c-bdee-4852-a461-bfec41854470
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976