Overzicht relaties

Inspecteur van de Rijksaccountantsdienst (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1971
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1961 tot 1971
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cadfd5a7-12a1-41ea-a182-5c0ea6b2368a
Bronnen

Staatsalmanak 1966