Identiteit
Parallelle namen
Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Andere namen
IGZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Handhaven van de wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid</p><p>Verrichten van onderzoek naar de staat van de volksgezondheid en de determinanten ervan</p><p>Uitbrengen van adviezen en verstrekking van inlichtingen aan de minister van VWS</p><p>Onderzoeken van calamiteiten in de gezondheidszorg en het treffen van eventuele maatregelen. </p>

Structuur

Per 1 januari 1995 zijn de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, de Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Inspectie voor de Volksgezondheid voor de Geneesmiddelen samengegaan in de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1995
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1995
Inspectie voor de Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1995
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Adviescommissie Bijwerkingen Geneesmiddelen (WVC, VWS) 1995 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0eb9fb02-9c7d-43fe-8319-f5f134289dad