Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Voorbereiden van het regeringsbeleid met betrekking tot ruimtevaart voor vreedzame doeleinden.</p><p>Adviseren van de ministers over voorstellen tot uitvoering van dat beleid, inclusief de financiering en de verdeling van verantwoordelijkheden.</p><p>Voorbereiden en onderling afstemmen van de standpunten van de Nederlandse delegaties naar ESA en EUMETSAT. De door de ICR vastgestelde adviezen en voorstellen op het gebied van de in eerste lid, onder a en b, bedoelde taken worden via de bij besluit van de minister van 26 oktober 2001 ingestelde interdepartementale overleg voor het technologiebeleid naar de raad voor het wetenschaps-, technologie, en informatiebeleid of op ministerraad geleid; de ICR wijst op voordracht van de betrokken ministers de vertegenwoordigers van Nederland is ESA-organen aan. De voorzitter van de ICR is tevens leider van de Nederlandse ambtelijke delegatie inde ESA-raad. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken (I) 1994 tot 2010
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7bf86c24-1ccc-4751-8d26-367694d8aa37