Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

Taken waren omtrent:

-De behandeling van algemene aangelegenheden, betreffende de internationale economische samenwerking;

-De coördinatie van en het adviseren inzake het beleid ten aanzien van internationale vraagstukken;

-Het voeren of mede-voeren van de desbetreffende onderhandelingen;

-De behandeling van aangelegenheden betreffende de vertegenwoordiging van de Nederlandse regering in internationale organisaties, waarin economische aangelegenheden betreffende de landbouw, de tuinbouw, de visserij en de voedselvoorziening aan de orde werden gesteld.[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3f4c2ce5-fc2a-4f82-b0fc-ebe6263f322f
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961, 1966, 1971