Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofddirectie Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Hoofddirecteur van het KNMI
Andere namen
KNMI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1854
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het KNMI is het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI verstrekt weerinformatie ten behoeve van veiligheid, economie en duurzaam milieu aan het algemeen publiek, de overheid, de luchtvaart en de scheepvaart. Voor langetermijn-ontwikkelingen verricht het KNMI onderzoek naar de veranderingen in het klimaat. Het beschikbaar stellen van bij het KNMI aanwezige kennis, data en informatie is een kernactiviteit. Uiteraard kan dit slechts voor zover dit past binnen de geldende internationale overeenkomsten.Het instituut is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De taken van het KNMI zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI.

Structuur

Het KNMI werd bij Koninklijk Besluit op 31 januari 1854 opgericht. Prof. C.H.D. Buys Ballot (1817-1890), de eerste hoofddirecteur, koos als locatie de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. In 1897 verhuisde het instituut naar De Bilt, waar ook nu nog de hoofdvestiging is.De organisatie is verdeeld onder sectoren: Meetsystemen en Infrastructuur, Waarnemingen en Modellen, Weersverwachtingen en Adviezen en Klimaatonderzoek en seismologie.

 

Onder het KNMI ressorteerden de volgende afdelingen:

-Instrumentele Afdeling [1956-1960];

-Afdeling Weerdienst en Luchtvaartmeteorologie [1956-1975];

-Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie [1956-1975];

-Afdeling Oceanografie en Maritieme Meteorologie [1956-1975];

-Afdeling Geofysica [1956-1975];

-Bureau Internationale Zaken [1961-1975];

-Directeur in Algemene Dienst [1961-1975];

-Directeur-Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek [1961-1976];

-Stafafdelingen [1976];

-Hoofdafdeling Operationele Dienst [1976].[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stichting Wetenschappelijk onderzoek KNMI (VenW) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (IenM) 2010
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2be218c1-8773-4dec-970d-2fefc1886441
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976