Overzicht relaties

Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
LR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1968
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De raad heeft als taak zich in het bijzonder te beraden over de wijze waarop de activiteiten van de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven op het terrein van de voorlichting en het praktijkonderzoek, de activiteiten van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw en de activiteiten van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, zowel ieder voor zich als in hun onderlinge samenhang, een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsontwikkeling in de landbouw. Andere taken zijn de Minister van Landbouw, organisaties uit het bedrijfsleven en de besturen van bovengenoemde fondsen te informeren en adviseren, en richtlijnen geven aan de Provinciale Raden voor de Bedrijfsontwikkeling.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking nr. J 2558 van 4 oktober 1968 van de Minister van Landbouw en Visserij.</p><p>De raad is ingevolge de Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Stb. 1997, 63) per 1 januari 1997 van zijn landelijke beleidsadviestaak ontheven.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1968 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f002a1ff-20bc-4cc2-8f73-decdb0099b19