Overzicht relaties

Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons, afdeling Haarlem

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Einddatum
1917
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons, afdeling Haarlem is opgericht op 14 november 1917. De afdeling wilde de samenwerking tussen de patroons verhogen, de algemene toestanden in het bedrijf en het vak verbeteren en daarnaast de belangen in het algemeen behartigen. De doelstelling zou bereikt moeten worden door - in samenwerking met die werknemersorganisaties, welke hetzelfde doel beoogden - zoveel mogelijk eenheid te brengen in de loonregelingen en andere arbeidsvoorwaarden van de gezellen.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8f7cdb1b-3870-48cd-919a-81a33b1b4c92