Overzicht relaties

Permanente Contactgroep voor de Verkeersveiligheid (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PCGV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ter kennis van de Minister van Verkeer en Waterstaat brengen - zo mogelijk in onderlinge samenhang - van opvattingen en standpunten die bestaan bij de in de PCGV vertegenwoordigde lagere overheden, particuliere organisaties en instellingen inzake de hoofdlijnen van het verkeersveiligheidsbeleid en de ontwikkeling daarvan door het rijk, de lagere overheden en organisaties en instellingen.Uitwisselen van informatie en tot stand brengen van een open en constructieve gedachtenwisseling over actuele ontwikkelingen, met als doel de coördinatie van de activiteiten van de in de PCGV participerende overheden, organisaties en instellingen te bevorderen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a32b9d12-38a8-47d2-9a1f-75d882adc621