Overzicht relaties

Produktschap voor Aardappelen (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor Aardappelen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap haf taken omtrent de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van en de be- en verwerking van aardappelen, alsmede de afzet van, de handel in en de in- en uitvoer van de bij de be- en verwerking verkregen producten, afval- en bijproducten en soortgelijke buitenlandse producten; benevens de be- en verwerking van aardappelzetmeel en aardappelwalsmeel, alsmede de afzet van, de handel in en de in- en uitvoer van de door de be- en verwerking verkregen producten, afval en bijproducten en soortgelijke buitenlandse producten.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/abaab4f5-396e-4c40-b4a3-129afdaf4c71
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959