Overzicht relaties

Produktschap voor granen, zaden en peulvruchten (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor granen, zaden en peulvruchten
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap omvat de afzet van, de handel in, de in-en uitvoer van granen, peulvruchten, met uitzondering van groengeplukte peulvruchten, zaden, met uitzondering van de onder het gebied van het Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten vallende zaden, boekweit, rijst, dary, gierst, chichorei- en witlofwortels, de met voor menselijke consumptie bestemde noten, pitten en boomvruchten, koffie, thee, cacaobonen en alcoholhoudende dranken; de be- en verwerking van deze producten voorzover deze be- of verwerking niet uitsluitend het bereiden van veevoeder ten doel heeft; de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van en de be- en verwerking van de bij de onder de vorige zinsnede bedoelde be- en verwerking verkregen producten, afval- en bijproducten en soortgelijke buitenlandse producten, waaronder arrowroot, cassave en tapioca, zomede de afzet van, de handel in, en de in- en uitvoer van de door deze verdere be- en verwerking verkregen producten, afval en bijproducten en soortgelijke buitenlandse producten; de productie, de afzet, de handel van, de in- en uitvoer van surrogaten, die de bovengenoemde producten vervangen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/45e9a61a-5e6b-4bfc-ad64-8fcf1dbbe958
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959