Overzicht relaties

Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Hoofdbedrijfschap voor Zuivel, Margarine, Vetten en Oliën
Centraal Bureau voor Margarine, Vetten en Oliën
Bedrijfschappen voor Margarine, Vetten en Oliën
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het produktschap had taken omtrent de productie van, de handel in en de be- en verwerking van alle al dan niet bewerkte plantaardige en dierlijke vetten en olien (met uitzondering van melkvet, doch met inbegrip van vetzuren).[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9d262cc7-e666-4f1e-a5c8-5d4ebc43da1c
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959