Overzicht relaties

Produktschap voor Siergewassen (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor sierteeltproducten
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap had taken omtrent de teelt en de handel in, de in- en uitvoer en de be- en verwerking van tuinbouwzaden, bloemzaden en plantsjalotten, alsmede de indeling van de bedrijfsgenoten. Voor de in- en uitvoer van genoemde producten trad het Bedrijfschap als monopoliehouder op.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/71ff1f49-7a08-43e3-8334-f3329ab30c96
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959