Overzicht relaties

Produktschap voor vis- visprodukten (LV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bedrijfschap voor visserijproducten
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Functies en activiteiten

Het Bedrijfschap had taken omtrent:

a. de zeevisserij, de kustvisserij en de binnenvisserij met inbegrip van het kweken van vis, schaal- en schelpdieren;

b. de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer en de be- en verwerking van vis, schaal- en schelpdieren of delen daarvan, met inbegrip van hom en kuit;

c. de afzet van, de handel in, de in- en uitvoer van de bij de onder b bedoelde be- en verwerking verkregen producten en afvalproducten, met uitzondering van veevoeder.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f21e34f6-9802-43e1-b494-a2b42d46f7f9
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959