Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Structuur

Het project Maaswerken is sinds januari 2010 geen zelfstandige projectdirectie meer, maar maakt onderdeel uit van de dienst Infrastructuur. Het project Maaswerken is verantwoordelijk voor één van de grotere infrastructurele projecten in Nederland: over een totale afstand van 222 kilometer werkt het projectbureau aan de drie doelstellingen: bescherming tegen hoogwater. verbetering van de vaarwegen en natuurontwikkeling.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Infrastructuur (IenM) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 2000 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ed9119c7-96be-4c6a-8b21-cebc6aafd6e7