Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Einddatum
1992
Functies en activiteiten

Onze Minister, met de uitvoering der Waterstaatwet 1900 belast, van advies dienen met betrekking tot het Rijkswaterstaatbestuur, daaronder begrepen de uitoefening van het oppertoezicht over de waterstaat. Tevens de zorg voor de inrichting van de ingepolderde gebieden voor zoveel een en ander aan de Minister voornoemd is opgedragen.

Structuur

Hieronder ressorteren de volgende onderdelen:

Staatscommissie voor de Waterstaatwetgeving

Commissie van Overleg voor de Wegen

Commissie voor de Waterhuishouding

Commissie voor Scheepvaartwegen en Havens

Commissie Oppervlaktedelfstoffen

Commissie voor de Waterverontreiniging

Zuiderzeecommissie

Noordzeecommissie

Tenminste tot 1988

Let op: deze onderdelen zijn geen zelfstandige organen maar vallen onder de Raad van Waterstaat.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1975 tot 1992
Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving (VenW) 1952 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8a17b5b1-671e-4124-8050-69c1ab3a5967
Bronnen

Staatsalmanak

Staatscommissie voor de Waterstaatswetygeving: http://resources.huygens.knaw.nl/grondwetscommissies/onderzoeksgids/gids/instelling/4183317223