Identiteit
Andere namen
Rli
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenM, EZ en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn:<p> wonen</p><p> ruimtelijke ordening</p><p> milieu</p><p> klimaat</p><p> water</p><p> landbouw</p><p> natuur</p><p> voedsel (kwaliteit)</p><p> verkeer en vervoer</p><p> ruimtelijk-economische ontwikkeling</p><p> energie-infrastructuur</p><p> externe veiligheid</p>Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Structuur

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is op 17 januari 2012 bij wet ingesteld. De raad is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de nieuwe raad opgeheven.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d5b35088-884c-4782-8039-a5fc970d1823