Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De minister van LNV en, door tussenkomst van deze, de ministers wie het aangaat desgevraagd of uit eigen beweging van advies dienen over aangelegenheden met betrekking tot de openluchtrecreatie, de vakantiespreiding daaronder begrepen.</p><p>Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal adviseren over bij die Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij Wet op de openluchtrecreatie 25 maart 1994.</p><p>In 1997 opgegaan in de Raad voor het Landelijk Gebied.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Voorlopige Raad voor de Openluchtrecreatie (LNV) 1994
Kampeerraad (CRM, LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1881ee24-ae19-47b8-8686-7ed233e5fcc0