Overzicht relaties

Recreatieschap Groengebied Amstelland te Haarlem

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Stichting Groengebied Amstelland te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Einddatum
1975
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

Het recreatieschap Groengebied Amstelland draagt zorg voor het groene gebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal. De Stichting Groengebied Amstelland is opgericht op 11 februari 1975 door de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. De doelstelling van de stichting was het voorbereiden van een vorm van samenwerking op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ter zake van de recreatieve ontwikkeling en het landschapsschoon van het binnen de deelnemende gemeenten liggende gebied. Haar belangrijkste taak was de het opstellen van een basisplan voor het werkgebied, waarin vastgelegd werd hoe het gebied ingericht en beheerd zou moeten worden. Op 1 januari 1982 trad de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland in werking. Als opvolger van de Stichting Groengebied Amstelland stelt het recreatieschap, waarin naast de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel ook de provincie Noord-Holland participeert, zich ten doel: a. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig milieu; b. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; c. het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap dat is afgestemd op het onder a. en b. geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. In 2004 is Recreatie Noord-Holland NV opgericht, een naamloze vennootschap van de overheid met als enige aandeelhouder de provincie Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland NV zorgt in opdracht van de besturen van recreatieschappen in de provincie voor de ontwikkeling, aanleg, het beheer en onderhoud van de zes volgende recreatiegebieden: Het Twiske, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Spaarnwoude, Landschap Waterland en het Groengebied Amstelland.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c74dd72d-739d-492e-af0d-541ba6b2ef7f