Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RBB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst is belast met:<p>de bedrijfsgezondheidszorg met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel;</p><p>sociaal-medische werkzaamheden met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel;</p><p>de zorg voor het bevorderen van de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu van het burgerlijk rijkspersoneel;</p><p>andere werkzaamheden van medische aard met betrekking tot en ten behoeve van het burgerlijk rijkspersoneel en andere personen of groepen van personen, voor zover daartoe door Onze Minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de daarbij betrokken minister of ministers, opdracht wordt gegeven.</p>

Structuur

<p>Per 22 juli 1985 ingesteld als opvolger van de Rijksgeneeskundige Dienst.</p><p>Per 15 mei 1996 geprivatiseerd tot de NV RBB.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijks Geneeskundige Dienst (BZK) 1985
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1985 tot 1986
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d1169333-a2cc-48d9-a604-10a6d0153cd6