Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ROI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Nemen van initiatieven tot en het bijdragen aan de ontwikkeling van het opleidingsbeleid bij de rijksoverheid in het kader van het overheidspersoneelsbeleid.</p><p>Leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsbeleid bij ministeries en de daaronder ressorterende dienstonderdelen.</p><p>Doen uitvoeren van bepaalde opleidingsactiviteiten. </p>

Structuur

<p>Ingesteld per 14 maart 1980.</p><p>Per 26 november 1992 opgeheven. Taken overgegaan naar de gelijktijdig opgerichte Stichting ROI. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijks Opleidings Centrum (BZK) 1980
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1980 tot 1986
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/52d6e4fb-0836-40cc-a05d-0fe993f6a1f7