Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De dienst had taken omtrent:

-Het geven van adviezen op sociaal-psychologisch en psychodiagnostisch gebied;

-Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek voor zover dit voor de juiste uitvoering van de taak vereist was;

-Het adviseren inzake methodische personeelsbeoordeling ten behoeve van een verantwoord personeelsbeleid en het coördineren van werkzaamheden op dit gebied;

-Opleiding van de met de uitvoering hiervan belaste functionarissen;

-Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verdere uitbouw van de methodiek;                                                 wr

-De zorg voor de herplaatsing in Rijksdienst van hen die een wachtgeld of een uitkering genoten, onderscheidenlijk krachtens het Rijkswachtgeldbesluit of de Uitkeringsregeling 1952;

-De algemene zorg voor personeelsvoorziening bij de Rijksoverheid en de bevordering van het interdepartementaal promotiebeleid;

-Het op aanvraag instellen van een onderzoek naar de antecedenten van gegadigden voor een functie in de Rijksdienst.[1]

Structuur

Onder deze dienst ressorteerden:

-Afdeling Personeelsselectie en psychodiagnostiek (1961 -1966);

-Personeelsbeoordeling (1966 - 1970);

-Personeelsvoorziening en bemiddeling (1966 -1976);

-Afdeling Sociaal-psychologisch onderzoek/Beleidspsychologie/Psychologisch Onderzoek (1961 - 1976);

-Algemene Zaken (1971 -1976);

-Publiciteit en Werving (1971-1976);

-Mathematische Verwerking en Statistiek (1971 - 1976).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1966 tot 1976
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c052239c-9c49-4f1a-b68a-f48834ae2d66
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976

[2] Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976