Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

Het Rijks Bestuursstudie Centrum had taken omtrent::

-De vorming en opleiding van het burgerlijk rijkspersoneel te bevorderen;

-Het verrichten van bestuurskundige studies en publikaties omtrent aspecten van rijksbestuur, die een interdepartementaal karakter droegen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1971 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/959ab2cf-7eb2-4ead-a338-f2c447134ddc
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1971, 1976